8 Media Ventures Updates

8 Media Ventures expands into Sweden and starts a collaboration with Bonnier News

8 Media Ventures ingår samarbete med Bonnier News.
Den ledande finska media-for-equity investeraren 8 Media Ventures har tecknat ett samarbetsavtal med Bonnier News och stärker därmed sitt erbjudande mot svenska startups och tillväxtbolag. Genom avtalet kan 8 Media Ventures erbjuda mediautrymme i Bonnier News samtliga kanaler till de bolag 8 Media Ventures investerar i.

– Detta är en viktig milstolpe för 8 Media Ventures och en fantastisk möjlighet för våra portföljbolag, säger VD och grundare Sami Vikback.
Vi har sedan tidigare liknande partnerskap med bland andra MTV, Bauer och KSF Media i Finland. När vi skulle ta klivet över Östersjön och etablera 8 Media Ventures i Sverige var det självklart att göra det i samarbete med Bonnier News. De är störst i Sverige och har en enorm genomslagskraft, säger Sami Vikback, grundare och VD för 8 Media Ventures.
Startups och tillväxtbolag brottas ofta med låg varumärkeskännedom som är svår att rå på med bara digital, taktisk marknadsföring. Samtidigt saknar många tillväxtbolag medel och erfarenhet för att använda större räckviddsmedier. För många lovande bolag uppstår en ond cirkel: de behöver nytt kapital, men för att ta in kapital till rätt värdering krävs det genomslag och den traction som kommer av stora räckviddskampanjer. Media-for-equity-investerare som 8 Media Ventures löser det problemet.
Genom samarbetet öppnas möjligheten för 8 Media Ventures portföljbolag att exponeras i Bonnier News över 100 mediekanaler, som tillsammans når över sex miljoner svenskar genom medier som Dagens Nyheter, Dagens Industri, Expressen och Expressen TV.
– Det här gör att vi får möjligheten, i ett tidigt skede, att bygga relationer med helt nya annonsörer som har möjligheten att bli ledande konsumentvarumärken i framtiden. Vi vill alltid hitta nya kundsegment och det här är ett utmärkt sätt att göra det på, säger Alexander Lydecker CCO på Bonnier News.
8 Media Ventures har sedan tidigare partnerskap med några av de största finska mediehusen. I portföljen finns bland andra webjuridiktjänsten Lexly OY och food innovator företaget Komerofood.
8 Media Ventures investerar i startups och tillväxtbolag genom så kallad media-for-equity. Modellen innebär att portföljbolagen mot ägande får tillgång till medieexpertis och reklamutrymme i ledande medier.
8 Media Ventures består av grundarna Jarkko Nordlund, Sami Vikback och medgrundarna Tero Ojanperä och Philip Lindqvist. De har samtliga en gedigen bakgrund inom media, konsumentmarknadsföring, tech och investeringsbranschen i Norden. 8 Media Ventures har kontor i Helsingfors och Stockholm.
Sami Vikback, CEO & Grundare 8 Media Ventures

Läs mer om 8 Media Ventures på www.8mediaventures.com. För ytterligare information och intervjuer, kontakta Sami Vikback, VD: sami@8mediaventures.com, +46 70 444 00 27.